Get Help and Assistance Quickly. Look no further, here is Fluxys contact Number!
We provide a call connection. Please note that we are in no way affiliated with the companies or actual brand listed on this website.

Call Fluxys Customer Services Contact Phone Number & save in memory

Fluxys Opening Times

Monday-Friday

Saturday

Sunday

vDe geschiedenis van Fluxys
In 1929 werd het bedrijf Distrigas opgericht, dat in 2001 verder ging onder de naam Fluxys. Fluxys is een onafhankelijke beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur voor aardgas. Hiernaast is het een operator van de LNG-terminal in Zeebrugge. Het bedrijf heeft zijn infrastructuur weten uit te breiden tot internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel en in 2013 had het bedrijf ongeveer 1.150 werknemers. In dit jaar bedroeg de omzet € 935 miljoen waarvan de winst €181 miljoen was. Om zijn klanten bij te staan, kunnen vragen gesteld worden via het Fluxys telefoonnummer.

Activiteiten van Fluxys
Fluxys verkoopt de capaciteit van zijn pijpleidingeninfrastructuur om aardgas te vervoeren naar de distributiebeheerders, elektriciteitscentrales en industriële afnemers en om het aardgas naar een grenspunt te vervoeren waar andere eindverbruikersmarkten het in Europa verder vervoeren. Het bedrijf biedt opslagproducten aan, om aan de behoefte te voldoen voor flexibel buffercapaciteit voor de bevoorrading van eindgebruikers. Op de terminal in Zeebrugge verkoopt het bedrijf capaciteit om LNG-schepen te lossen en laden, LNG in opslag te houden en LNG te hervergassen. Ook kunnen klanten LNG-tankwagens laden om industriële sites in Europa, tankstations en schepen te bevoorraden. Meer informatie over de producten krijgt de klant via het Fluxys telefoonnummer.

Fluxys telefoonnummer
Het bedrijf heeft het Fluxys telefoonnummer beschikbaar gesteld waarop klanten het bedrijf kunnen contacteren: 0032 2 282 72 11. Moet de klant documenten aanleggen, dan kan dit op het faxnummer 0032 2 230 02 39. Ook is het mogelijk voor de klant om de zetel van het vennootschap te bezoeken op de Kunstlaan 31, B-1040 in Brussel. Op de website is een liggingsplan te downloaden, zodat de klant precies kan zien waar het pand ligt. Bij een ongeval met of in de nabijheid van hun aardgasvervoerinstallatie, dient de klant direct contact op te nemen op het nummer 0800 90 102 of 02 282 70 03 of het faxnummer 02 282 70 06. Deze nummers zijn in geval van nood iedere dag, 24 uur per dag, te bereiken. Heeft een klant vragen over de infrastructuur, dan kan online een formulier ingevuld worden. Het melden van werken kan de klant via de website van KLIM doen, terwijl een particulier of KMO die interesse heeft in aardgasaansluiting, contact opnemen met zijn eigen distributienetbeheerder.

Fluxys op social media
Fluxys heeft een aantal profielen opgezet om hun klanten op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten. Op Twitter is het bedrijf te vinden onder de naam ‘@FluxysBelgiumNL’ en op LinkedIn onder ‘Fluxys Oil & Energy’. Heeft de klant vragen of suggesties over de producten en diensten, dan kan het beste het Fluxys telefoonnummer gecontacteerd worden.